Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มหาดไทยจี้ผู้ว่าฯ แจง“พร้อมเพย์”อปท. หวั่นป่วนเงินสวัสดิการ“เด็กแรกเกิด-คนพิการ-คนชรา-อสม.” ซ้ำรอยคืนภาษี

11 มกราคม 2560, 7:28 น.
15 0

มหาดไทยหวั่น “พร้อมเพย์” ป่วน เงินสวัสดิการรัฐ 4 ด้าน ซ้ำรอยระบบคืนภาษี แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศทำการบ้าน ก่อนชี้แจง อปท.-ผู้รับสวัสดิการ “เบี้ยเด็กแรกเกิด-เบี้ยคนพิการ-เบี้ยผู้สูงอายุ-เงิน อสม.” ที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีลงทะเบียนพร้อมเพย์รีบเปิดบัญชีผ่าน 13 ธนาคาร หลังระบบคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้เงินคืนช้ากว่าที่แจ้ง .

ทั้งนี้ เงินสวัสดิการและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ประชาชนจะได้รับจากภาครัฐตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 4 โครงการ ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ และผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าว ได้รับคำขอโทษจากผู้บริหารกรมสรรพากร และชี้แจงว่า ประชาชนจะได้รับคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.นี้ แต่ธนาคารกรุงไทยสามารถทำได้เร็วกว่าธนาคารอื่น คือวันที่ 4 ม.ค. และสถาบันการเงินต่างๆจะเริ่มใช้ในไตรมาสแรกปีนี้.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0