Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'มีชัย' ส่ง ส.ค.ส. เตือนสติ อย่าเลือก ส.ส. เพราะเงิน

2 มกราคม 2562, 0:30 น.
98 0

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่ง ส.ค.ส.2562 อวยพรปีใหม่ ดังนี้...

"สวัสดีปีใหม่ในยุคเปลี่ยน มีบทเรียนในอดีตขีดให้เห็น อันบ้านเมืองจะอุดมและร่มเย็น การเมืองเป็นส่วนสำคัญอันนำไป จะเลือกตั้งกันใหม่ในอีกรอบ จึงควรคิดให้รอบคอบตอบโจทย์ได้ อย่าเลือกเพราะเงินตรามาจูงใจ อย่าเลือกใครมีนิสัยที่ไม่ดี อย่าเลือกคนมุ่งหมายทำลายชาติ เคยพิฆาตประชาชนจนป่นปี้ เลือกคนที่มีเมตตาและปราณี เพื่อความสุขสวัสดีของปวงชน ด้วยเดชะพระบารมีที่ปกเกศ นำพาประเทศสู่เหตุผล ปวงประชาสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ให้ทุกคนสดใสปีใหม่เทอญ"

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0