Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'มีชัย' ไม่เสนอนายกฯ ยื่นตีความร่างกฎหมาย ส.ส

20 มีนาคม 2561, 10:41 น.
41 0

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า ตนจะไม่ส่งข้อเสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติมต่อร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หลังจากที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งเรื่องให้นายกฯ พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการประกาศใช้กฎหมาย ตามที่เคยทำความเห็นไปยัง สนช. ให้พิจารณาส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย 2 ประเด็น คือ การตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง, ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุ และการลงคะแนนแทนผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือคนชรา เพราะเกินภารกิจของกรธ.

นายมีชัย กล่าวว่า ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่สนช. ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ตนไม่ทราบเนื้อหาของหนังสือว่าเขียนเช่นไร เพราะหากเขียนให้ชัดเจนเฉพาะบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล จะไม่ถือว่าไม่กระทบกับสาระสำคัญ ทำให้ร่างพ.ร.ป. ใช้ความในบทหลักได้ และดำเนินตามกระบวนการประกาศใช้กฎหมายได้ ทั้งนี้ต้องรอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่า หากวินิจฉัยความว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ สาระที่วินิจฉัยนั้นถือว่ากระทบกับสาระสำคัญหรือไม่ ทั้งนี้หากผลวินิจฉัยทำให้ร่างพ.ร.ป.ส.ว. ต้องตกไป หน้าที่แก้ไขยังเป็นของกรธ.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0