Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'ยีน เนเวอร์ ดาย' แปรรูปเป็นชุดไทย

12 มกราคม 2559, 23:00 น.
71 0

การออกแบบและดัดแปลงเสื้อผ้ายีนที่ใช้แล้วให้มีรูปแบบที่น่าสนใจทันสมัย เหมาะสำหรับวัยรุ่นหญิง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเสื้อผ้ายีนที่ใช้แล้ว อีกทั้งยังเป็นการช่วยรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 6:00 น.

ส่วนใหญ่เสื้อผ้าของวัยรุ่นจะเป็นเสื้อยืด กางเกงยีนตามยุคสมัย ดังนั้นเมื่อเสื้อผ้าไม่ได้รับความนิยมหรือไม่ทันสมัยมักถูกเก็บไว้โดยเปล่าประโยชน์ หรือบางครั้งมีการนำไปบริจาค หรือจำหน่ายเป็นเสื้อผ้ามือสอง ทำให้เสื้อผ้ายีนจัดเป็นเสื้อผ้าประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาจำหน่ายเป็นสินค้ามือสองจำนวนมาก ถึงแม้ว่าเสื้อผ้ายีนจะมีสภาพเก่า สีซีดจาง มีร่องรอยชำรุดตามสภาพการใช้งานก็ยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของผ้ายีน .

งานวิจัยนี้ประกอบด้วยการดัดแปลงการออกแบบตัดเย็บชุดโอกาสพิเศษต้นแบบจากเสื้อยีนเก่าจำนวน 2 ชุด การออกแบบตัดเย็บชุดโอกาสพิเศษต้นแบบจากกระโปรงยีนจำนวน 2 ชุด และการออกแบบตัดเย็บชุดโอกาสพิเศษต้นแบบจากกางเกงยีน จำนวน 2 ชุด .

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0