Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รธน.“ใบสั่ง” หงายหลัง เปิดทางล็อกเก้าอี้ “ขาใหญ่” คุมเกมยาว !!

16 มีนาคม 2559, 23:53 น.
37 0
รธน.“ใบสั่ง” หงายหลัง เปิดทางล็อกเก้าอี้ “ขาใหญ่” คุมเกมยาว !!

ต้องบอกว่า “หงายหลัง” สำหรับหลายคนกับข้อเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของ “กลุ่มอำนาจ” ที่นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล รวมทั้งเป็นผลการประชุมที่เรียกว่า “แม่น้ำสี่สาย” ที่มีตัวแทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.) เข้าร่วมก่อนหน้านี้ แต่ในความเป็นจริงก็ต้องยอมกันว่าน่าจะเป็นเพียงความเห็น หรือ “ข้อเสนอ” ที่มาจากระดับ “ซูเปอร์บิ๊ก” ใน คสช. ซึ่งก็อยู่ในรัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นแหละ .

เริ่มต้นด้วยการอ้างเหตุผลว่า “เมื่อเข้าสู่โรดแมประยะที่ 3 พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล และเปลี่ยนผ่านไปสู่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติชุดใหม่ ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ประเทศอาจจะประสบปัญหารุนแรง ความไม่สงบเรียบร้อย และเกิดเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้นใหม่ และปัญหาอาจหวนกลับเข้าสู่วงจรเดิม เศรษฐกิจของประเทศ ไม่อาจเติบโตได้ มีผลกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเป็นกับดักทางการเมืองที่สร้างแบ่งแยกประชาชนออกเป็นฝักเป็นฝ่าย”

“รัฐบาลก็จะขาดเสถียรภาพ การปฏิรูปและการออกกฎหมาย อาจดำเนินการต่อไปไม่ได้ อันจะทำให้ระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงล้มครืนลง กรณีเช่นนี้ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ คสช. ในการเข้าควบคุมการบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557” เอกสารระบุ และว่า คสช. ได้รับฟังความเห็นจากหลากหลายฝ่ายตลอดมา เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์แล้ว สิ่งที่วิตกกังวลมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้สูง โดยพิจารณาจากความเคลื่อนไหวและความพยายามของบุคคลบางหมู่ ที่วางแผนเคลื่อนออกมาต่อต้าน ปลุกระดมและแทรกซึมอยู่ทั่วไป เพื่อทำลายความชอบธรรมและขัดขวางการดำเนินการต่าง ๆ ในการคืนความสงบสุขแก่ประชาชนในขณะนี้”

จากข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเค้นเอามาเฉพาะที่เป็น “หัวใจ” มันก็พอมองเห็นภาพการเมืองในภายหน้า อย่างน้อยก็ในช่วง 5 ปี หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บังคับใช้ตาม “บทเฉพาะกาล” คือ จะได้เห็น “นายกฯคนนอก” ซึ่งแน่นอนว่า นี่คือการเปิดทางให้ “ขาใหญ่” เข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้ ซึ่งมีการวางแผนเอาไว้อย่างแยบยล .

ดังนั้น ถ้าจะสรุปว่าข้อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นสำคัญดังกล่าวและกำหนดในบทเฉพาะกาล เป็นการเปิดทางให้ “ขาใหญ่” อยู่ในอำนาจต่อไป อย่างน้อยเป็นเวลาอีก 5 ปี โดยอ้างเรื่องความมั่นคง และแก้ปัญหาความแตกแยกอย่างแนบเนียน แต่ขณะเดียวกันนี่ ก็คือ การเปิดหน้าออกมาให้เห็น “ตัวตน” ที่ชัดเจนแบบเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าสังคมจะยอมรับได้แค่ไหน และหากประชามติไม่ผ่านจะหาทางออกอย่างไร เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยืนยันแล้วว่าหากไม่ผ่านก็ร่างใหม่อีก แต่คำถามก็คือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือ !! .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0