Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“รรท.ผบช.น. ตั้ง “ธนวัช” หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก”

17 พฤศจิกายน 2561, 13:14 น.
62 0
“รรท.ผบช.น. ตั้ง “ธนวัช” หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก”

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2561 20:14 โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

MGR online - สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น แต่งตั้ง “พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค” เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกิจกรรม การจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก”

เพื่อให้การอำนวยการกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพิจารณาสั่งการและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จึงมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค รรท.ผบก.ประจำ บช.น. ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกิจกรรม การจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” 2. พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม รอง ผบก.อก.บช.น. ทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกิจกรรม การจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก”

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตาม สั่งการ ควบคุมอำนวยการทำแผนการจัดกิจกรรม และงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาขัดข้องให้รายงาน รรท.ผบช.น.เพื่อพิจารณาสั่งการอย่าให้เกิดข้อบกพร่องโดยเด็ดขาด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0