Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รองนายกฯ ชื่นชมผลงาน อย.ยุคใหม่ ทำงานเชิงรุกเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

17 มิถุนายน 2561, 9:50 น.
18 0

เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2561 16:50 โดย: MGR Online

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางในการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบเลขหมาย อย. ว่ามีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบวิธีการ และช่องทางในการตรวจสอบ จึงสั่งให้ อย.ใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชนในการตรวจสอบเลขหมายได้ด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือหลักที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น อสม . หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ให้เข้าถึงประชาชน กระจายข้อมูลออกไปได้มากที่สุด และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการตรวจสอบ อย.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0