Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รองปลัด ยธ.โพสต์เฟซบุ๊ก"สังคมเน่าผู้ปกครองสองนร.มัธยม แจ้งความไปมา พรากผู้เยาว์ ไม่ถูกต้อง

6 กุมภาพันธ์ 2561, 6:44 น.
25 0

เผยแพร่: 6 ก.พ. 2561 13:44:00 โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

ตามกระแสข่าวเห็นว่าเด็กหญิง ม.2 ไปอยู่กับเด็กชาย ม.3 ที่บ้านของเด็กชาย ดังนั้น จึงมีประเด็นพิจารณาว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายรู้เห็นหรือยินยอมหรือไม่ ถ้ายินยอมอาจเข้าข่ายส่งเสริมหรือยินยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ มาตรา 26 (3) ซึ่งก็ต้องดูตามข้อเท็จจริง และอาจต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาที่หนักกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ทั้งหมดประเด็นพิจารณาจึงอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร?

อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่เปราะบางด้วยวุฒิภาวะที่ยังไม่ถึงพร้อมและความเจนโลกไม่พอ ผนวกกับการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว สังคม และประเทศ โดยองค์รวมก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่ทำให้เด็กหรือเดินตกหลุมตกร่องได้ตลอดเวลา แต่เป็นเพราะทุกห่วงโซ่อ่อนแอและดูแลเขาไม่ดีพอ ครั้นเมื่อเขาก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะกระทำความผิด เรากลับนำเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้น อาจไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีและอาจเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมลงไปในชีวิตของเด็กหรือเยาวชนนั้นอีก ฉะนั้น นานาอารยะประเทศเขาจึงเลือกที่จะใช้กระบวนการอื่นแทนกระบวนการยุติธรรมที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย และเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งมีกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชนหรือที่เรียกว่ากฎแห่งกรุงปักกิ่งเป็นตัวกำกับ เมื่อผีเน่ามาเจอโรงผุ เราจะเดินกันอย่างไร?"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0