Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รางวัล “ครูเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ปี ๒๕๖๐ / จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย

2 ธันวาคม 2559, 7:25 น.
11 0

๑. นายธีรวัฒน์ ทองเสนอ รร.ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อ.นาทวี “ครูผู้เน้นสมาธิและชีวิตที่มีความสุขจากการเรียนรู้”

๒. นายสุชาติ ขุนเพ็ชร รร.วัดแม่เปียะ อ.นาหม่อม “ครูผู้เกิดมาเพื่อสอนและมีแต่ให้”

๓. นายนุกูล ทองรักษา รร.หาดใหญ่วิทยาลัย “ครูผู้สร้างฝันแก่นักฟาดในภาคใต้”

๕. นายสุภาพ ยะพงศ์ ผอ.รร.สงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร “ชายสามโบสถ์ ผู้ใช้ธรรมนำทางในการสร้างศิษย์”

๖. นางอรุณ บุญฤทธิ์ รร.บ้านหน้าทอง ต.ระวะ อ.ระโนด “แม่คนที่สองของเด็กเล็ก ผู้มีความตระหนักว่า-รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว”

๗. นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช รร.วัดอ่างทอง ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา “ครูนักผลิตและบูรณาการสื่อเพื่อการเรียนรู้ จัดการศึกษาแบบ Walk Rally”

๘. ดร.รุจิรา แกล้วทนงค์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา “ผู้นำอาชีวศึกษาสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล”

๙. นางพิชญา เพชรสุวรรณ รร.เทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) อ.เมืองสงขลา “ครูคณิตศาสตร์ นักคิดและเจ้าของเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์-พิชญาสไตล์”

เราจะพิจารณาตัดสินให้เหลือ ๔ คนในวันที่ ๖ ธันวาคมนี้ครับ ซึ่งเป็นเรื่องน่าหนักใจของคณะอนุกรรมการทุกคน แต่ก็ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมได้ครับ และเพื่อรักษาหน้าตาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของจังหวัดสงขลาครับ .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0