Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รุกปั้นธุรกิจชายแดนโกอินเตอร์ ส่ง YEN-D หัวหอกสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

17 เมษายน 2561, 5:01 น.
19 0
รุกปั้นธุรกิจชายแดนโกอินเตอร์ ส่ง YEN-D หัวหอกสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

เผยแพร่: 17 เม.ย. 2561 12:01: ปรับปรุง: 17 เม.ย. 2561 12:37: โดย: MGR Online

“หลังจากปรับวิธีการเก็บสถิติการค้าชายแดน พบว่าการค้าชายแดนในช่วง 2 เดือนของปีนี้ก็ยังเติบโตได้สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยทำได้มูลค่า 2.14 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.53% สูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้ เป็นการส่งออกมูลค่า 1.20 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.07% นำเข้ามูลค่า 9.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.83% และประเมินว่าแนวโน้มการค้าชายแดนจะยังขยายตัวได้เป็นบวกต่อไป เพราะกรมฯ ได้มีแผนงานที่จะขับเคลื่อนการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี”

นายอดุลย์กล่าวว่า ที่พิเศษก็คือ จะมีการจัดทำโครงการ YEN-D ย่อยๆ หรือที่เรียกว่า YEN-D Frontier โดยมีแผนที่จะมุ่งไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จะเข้าไปช่วยสร้างความเป็นเพื่อนระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยกับเพื่อนบ้าน ลักษณะก็เหมือนกับโครงการ YEN-D แต่มันย่อยลงมา เจาะจงแค่ชายแดน ซึ่งมีแผนจะดำเนินการที่ จ.สระแก้ว น่าจะ มิ.ย.หรือ ก.ค. สงขลา เดือน ก.ค. และหนองคาย เดือน ส.ค.หรือ ก.ย.

“เป้าหมายของเราต้องการช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้ประกอบการชายแดน ให้มีโอกาสในการทำการค้า การลงทุนกับเพื่อนบ้าน เพราะคนเหล่านี้ทำธุรกิจอยู่แล้ว แต่อาจจะทำแค่ภายในประเทศ เราจะไปช่วยหาโอกาสให้เขาออกไปต่างประเทศ ออกไปค้าขายกับเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0