Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รักเลย หลงเลย “ภูค้อ”...ทะเลหมอกมีชีวิต ภาพอิมเพรสชั่นนิสม์กลางผืนไพร/ปิ่น บุตรี

6 มกราคม 2562, 11:20 น.
327 0
รักเลย หลงเลย “ภูค้อ”...ทะเลหมอกมีชีวิต ภาพอิมเพรสชั่นนิสม์กลางผืนไพร/ปิ่น บุตรี

เผยแพร่: 6 ม.ค. 2562 18:20 โดย: ปิ่น บุตรี

ในอดีตภูค้อเคยมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำไร่เลื่อนลอย ทำให้ต่อมาจึงมีการประกาศให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นป่าชุมชนดังในปัจจุบัน เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกับภาครัฐช่วยกันดูแล(ตามข้อกำหนด กฎ กติกา ที่ตกลงร่วมกัน) โดยมีการกำหนดขอบเขตผืนป่าแห่งนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อกันไม่ให้ใครมาแอบบุกรุกเพิ่มเติม(อีก)

ปัจจุบันภูค้อ เป็นส่วนหนึ่งของป่าชุมชนบ้านบุ่ง บ้านโป่งกูด และบ้านห้วยนาสี ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งหลาย ๆ คนนิยมเรียกรวมกันว่า “ป่าชุมชนภูค้อ”

สำหรับเส้นทางจากบ้านบุ่งสู่ จุดที่ 3 บนยอดภูค้อนั้น มีระยะทางประมาณ 4.5 กม. ใช้เวลานั่งรถอีแต๊กประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง (กรณีที่มีแวะถ่ายรูประหว่างทางอาจนานกว่านั้น)

เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างสมบุกสมบันพอตัว โดยมีทางถนนลาดยางแค่เพียงช่วงแรก ๆ ส่วนที่เหลือเป็นทางลูกรังขึ้นเขาชัน แต่ว่าระหว่างทางนั้นก็มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทิวเขากว้างไกลให้ชมกันอย่างเพลินตา เพลินใจ (แต่น่าเสียดายที่มันเป็นป่าเขาหัวโล้นเยอะไปหน่อย)

ขณะสิ่งที่เป็นมนต์เสน่ห์อันโดดเด่นของที่นี่ก็คือ ทะเลหมอกที่นี่ลอยสูงจากพื้นดินขึ้นมาไม่มาก(เนื่องจากมีแม่น้ำเหืองอยู่ไม่ไกล และผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์) ทำให้ตามเนินน้อยใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นจังหวะจะโคนในเบื้องล่าง มักจะถูกกระแสลมพัดปะทะวูบไหว หอบกระแสหมอกให้ลอยไหลเปลี่ยนรูปร่างไป-มา ทำให้เหล่าต้นไม้ เนินเขา บึงน้ำ เสาสัญญาณ หรือสิ่งที่เป็นวัตถุเบื้องล่าง บัดเดี๋ยวปรากกฎกายมาเห็น บัดเดี๋ยวก็หายกลืนเข้าไปในม่านหมอก ดูเหมือนมันมีชีวิต จนหลายคนยกให้เป็นดัง “ทะเลหมอกมีชีวิต”

.....................................................................................................

ยอดภูค้อ สูงประมาณ 855 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากบ้านบุ่ง ประมาณ 4.5 กม. ห่างจากที่ทำการเทศบาลตำบลนาแห้วประมาณ 5 กม.

....................................................................................................

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0