Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รัฐบาลชวนปชช.ชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

13 ตุลาคม 2560, 7:30 น.
8 0
รัฐบาลชวนปชช.ชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

“สถิติผู้เข้าชมนิทรรศการที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. - 15 พ.ค.60 มีจำนวนทั้งสิ้น 395,050 คน รัฐบาลจึงได้จัดทำนิทรรศการเสมือนจริงเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปชมนิทรรศการจริงได้ สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วย โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม โซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ โซนที่ 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย”

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มไว้ จะถูกสานต่อเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงนำหลักการของสมเด็จพ่อมาใช้ดูแลช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนคำว่า “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0