Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รัฐบาลรณรงค์สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำรู้คุณค่า กำชับ จนท.ดูแลประชาชน

9 เมษายน 2560, 7:19 น.
11 0

"แต่ละจังหวัดจะส่งเสริมการจัดงานสงกรานต์ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ลานวัฒนธรรม ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้ เช่น ส่วนกลาง วันที่ 11 เมษายน จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 13 - 16 เมษายน ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 13 - 15 เมษายน ที่สยามสแควร์ สำหรับส่วนภูมิภาคเป็นงานสงกรานต์อาเซียน ได้แก่ วันที่ 10 – 16 เมษายน งานประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย - ลาว ที่ อ.นาแห้ว จ.เลย วันที่ 13 - 16 เมษายน สงกรานต์ไทย - พม่า ที่อ.แม่สอด จ.ตาก และวันที่ 12 - 17 เมษายน สงกรานต์ไทย-ลาว ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย"

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0