Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รัฐไม่เอาโซล่าร์เซลล์ 'Solar Fund' จัดให้

6 ธันวาคม 2561, 3:35 น.
160 0

ผมคิดว่า ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ผมอยากบอกว่า ทุกๆ โรงพยาบาลควรติดตั้งโซล่าร์เซลล์ กองทุนที่ตั้งขึ้นครั้งนี้โดยภาคประชาชนช่วยกัน และเราคาดว่า การติดโซล่าเซลล์โรงพยาบาลแห่งที่ 8 น่าจะเป็นนโยบายภาครัฐทำเรื่องนี้”

ส่วน พระครูวิมล ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และ โรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ จ.อุบลราชธานี ประธานกองทุนแสงอาทิตย์ บอกว่า เมื่อเทคโนโลยีไปไกล และความพร้อมของธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยของแสงแดดดีมาก หลายๆ ด้านเอื้อให้ทำได้ โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมจะติดระบบออนกริด (ใช้ไฟฟ้าได้ทั้งระบบส่วนกลางและโซล่าร์เซลล์)

“ถ้าเป็นระบบออนกริด 30 กิโลวัตต์ ลงทุนกิโลวัตต์ละ 35,000 บาท ระยะคืนทุน 4-5ปี อาตมาเคยทำให้โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ซึ่งตอนนี้ลดค่าไฟฟ้าลดไปสองแสนกว่าบาทต่อปี ถ้าติดตั้งหนึ่งพันเมกกะวัตต์จะลดค่าไฟฟ้าไปได้ เดือนละหกร้อยล้านบาท แต่ต้องใช้งบประมาณสี่หมื่นล้านบาท ถ้าเป็นแบบนี้ เอาเงินช่วยเหลือคนจนมาช่วยโรงพยาบาลได้ไหม”

"เราขยายตัวจาก90 เตียงเป็น 120 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเดือนละ 2-3 แสนบาท ปกติใช้ไฟฟ้าเดือนละห้าแสนบาท ปีหนึ่งก็หกล้านบาท ถ้าเราติดตั้งโซล่าร์เซลล์จะมีเงินเหลือเดือนละ สองแสนบาท ก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้านอื่นๆ ได้”

“สักวันก๊าซธรรมชาติก็หมดลง ทางรอดประเทศไทยคงหนีพลังงานหมุนเวียนไม่พ้น ไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีแดดเยอะ พื้นที่เหมาะและมีศักยภาพมาก และทั่วโลกประเมินการณ์ว่า อีกยี่สิบปีข้างหน้า เราจะมีพลังงานลมและพลังงานแสงแดดมากขึ้น 4-7 เท่าขึ้นอยู่กับนโยบายประเทศนั้น จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีมากขึ้นถึงหนึ่งพันล้านคัน ทุกๆ สิบคนจะมีรถไฟฟ้าหนึ่งคัน ด้วยศักยภาพเหล่านี้ การผลิตพลังงานหมุนเวียนจะมีแนวโน้มถูกลง”

เรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่สอง คือ ประชาชนสามารถจัดการพลังงานไฟฟ้าเองได้ โดยมีระบบสายส่งอยู่บ้าง แต่ในอนาคตเมื่อเข้าสู่ยุคที่สาม จะไปสู่สมาร์ทกริด ระบบจัดการโครงข่ายอัจฉริยะ ไม่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อีกต่อไป ระบบเดิมมีไว้เพื่อใช้ไฟฟ้าสำรองกรณีภัยพิบัติ จะผลิตไฟฟ้าที่ไหนก็ใช้ที่นั่น ใช้ไฟฟ้าจากสายส่งน้อยลง และมีการโหลดไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ด้วย”

ดังนั้นการทำบุญให้กองทุนนี้ เป็นบุญที่ยั่งยืน เรามาร่วมกันเปลี่ยนสังคมเล็กๆ ด้วยมือของพวกเรา"

-กองทุนแสงอาทิตย์ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี429-017697-4 (ขอใบลดหย่อนได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0