Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ร.ฟ.ท.เบรคขอเพิ่มงบ Missing Link ปรับแผนให้ 3 สนามบินก่อสร้างอุโมงค์จิตรลดา

2 มีนาคม 2561, 1:16 น.
48 0
ร.ฟ.ท.เบรคขอเพิ่มงบ Missing Link ปรับแผนให้ 3 สนามบินก่อสร้างอุโมงค์จิตรลดา

เผยแพร่: 2 มี.ค. 2561 08:16: โดย: MGR Online

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีแดงอ่อน(Missing Link) ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสีแดงเข้ม ช่วง บางซื่อ-หัวลำโพง ระยะทาง 25.9 กม. วงเงิน 44,157.76 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อขอปรับเพิ่มกรอบวงเงินในส่วนที่เป็นงานอุโมงค์ บริเวณสถานีจิตรลดา ประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อให้สายสีแดง ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์เผื่อโครงสร้างของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง ไปก่อน เพื่อความสะดวกและไม่ต้องเปิดหน้าดินหลายครั้ง โดยร.ฟ.ท.ได้เสนอไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว คาดว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0