Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ร่วมยินดี “โจเซลิน เบลล์” ผู้พบคลื่นพัลซาร์รับรางวัลพิเศษที่ “สตีเฟน ฮอว์กิง” เคยได้รับ

17 กันยายน 2561, 10:17 น.
54 0
ร่วมยินดี “โจเซลิน เบลล์” ผู้พบคลื่นพัลซาร์รับรางวัลพิเศษที่ “สตีเฟน ฮอว์กิง” เคยได้รับ

เผยแพร่: 17 ก.ย. 2561 17:17 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“โจเซลินเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้ สดร. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์วิทยุที่ สดร. กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อุปกรณ์ และเครื่องมือหลายอย่าง เราไม่ได้ซื้อมาโดยตรง แต่เรามุ่งเน้นการสร้างและร่วมพัฒนากับหน่วยงานดาราศาสตร์ระดับโลกที่เรามีความร่วมมือ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ งานวิจัยด้านพัลซาร์ยังคงเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่น่าตื่นตาตื่นใจอันดับต้นๆ ของโลก”

โจเซลินเคยมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ฤาโลกดับแล้ว... ไม่แคล้วปีหน้า: ในมุมมองดาราศาสตร์” ในการประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ซึ่ง สดร. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ค.ศ. 2011 ครั้งนั้นมีประชาชนเข้าร่วมฟังมากกว่า 800 คน”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0