Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ลุ้น 5 ก.ค.นี้ “กกพ.” เคาะตรึงค่าไฟงวดสิ้นปี เตือนปีหน้ารับขาขึ้น

11 มิถุนายน 2561, 9:15 น.
55 0
ลุ้น 5 ก.ค.นี้ “กกพ.” เคาะตรึงค่าไฟงวดสิ้นปี เตือนปีหน้ารับขาขึ้น

เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2561 16:15: ปรับปรุง: 11 มิ.ย. 2561 18:28: โดย: MGR Online

นายพูลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( PEA) กล่าวว่า มีผู้เข้าข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5,400 ราย แต่ตั้งเป้าไว้ 500 ราย หรือประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ โดยหากสนใจก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานภูมิภาคทุกพื้นที่ แต่หากต้องการยกเลิกไม่เข้าโครงการกรณีเปลี่ยนใจได้ไม่เกิน 12 ก.ค.

นายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า มีผู้ใช้ไฟเข้าข่ายจะเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 680 ราย สามารถประหยัดไฟ 1,000 เมกะวัตต์ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของ กฟน.ได้ และกรณีต้องการยกเลิกต้องดำเนินการภายในวันที่ 19 ก.ค.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0