Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

วงการสงฆ์กับหลักโหร ‘พฤหัสฯเสื่อม’ มัวหมองก่อนมีมิติใหม่

22 มกราคม 2558, 21:00 น.
9 0

“ดาวพฤหัสบดี” นั้น นอกจากจะมีความหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ผู้พิพากษาตุลาการ อาจารย์ การแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาชั้นสูง ฯลฯ

ทั้งนี้ กับเรื่องนี้ กับการที่ในระยะนี้ “วงการสงฆ์” มีเหตุการณ์ครึกโครมรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากนั้น ทางนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ สะท้อนแง่มุมในทางศาสตร์โหรผ่าน “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” มาว่า...เหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น ในทางโหรา ศาสตร์เกี่ยวโยงกับ “อิทธิพลของดาวพฤหัสบดี”

“อย่างไรก็ดี ดาวพระเสาร์ ในปีนี้โคจรอยู่ตรงราศีพิจิก ทำมุมตรีโกณกับดาวพฤหัสบดี ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์เรียกดาวพระเสาร์กับดาวพฤหัสบดีว่าดาวคู่แห่ง การเปลี่ยนแปลงยุคสมัย เพราะฉะนั้น เมื่อถึงเวลาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิรูปวงการพระศาสนา พระสงฆ์ รวมถึงวัดวาอาราม ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้”

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0