Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'วรงค์-อลงกรณ์' โชว์กึ๋นชิงหน.ปชป. 'อภิสิทธิ์' รุดหาเสียงระยอง

25 ตุลาคม 2561, 9:15 น.
40 0

“เช่น พังงา มีส.ส.แข่งกันถ้าตกลงกันได้ ก็จบ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ผู้บริหารไม่ควรตัดสินแต่จะให้สมาชิกพรรคตัดสิน นอกจากนี้จะเชิญประชุมประธานสาขาทั้งประเทศให้รับทราบทิศทางการนำพาพรรคและบทบาทการกระจายอำนาจไปยังประธานสาขาให้มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ประชาธิปัตย์แข็งแกร่งขึ้น และจะสร้างให้พรรคสัมผัสได้ เข้าถึงง่าย ไม่ใช่เอื้อมไม่ถึง และวันใดที่ผมมีอำนาจในรัฐบาลมีสิ่งที่จะดำเนินการให้เห็นผลภายในสามเดือน คือ ปัญหาปากท้องประชาชนให้คนจน เกษตรกรมีเงินในกระเป๋า ซึ่งจะเป็นต้นทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทั้ง ปาล์ม ยางพารา และข้าว ทั้งนี้จากการพบประชาชนพบว่าเสรีนิยมทำให้เกิดการผูกขาด หากมีอำนาจจะทำลายการผูกขาดตรงนี้”

"จะชนะเลือกตั้งจะสร้างพรรคให้เข้มแข็งสิ่งแรกที่ต้องทำทันทีคือสร้างความสามัคคีก่อน ผมพร้อมเป็นโซ่ข้อกลาง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของประชาธิปัตย์ตามคอนเซ็ปท์ครอบครัวเดียวกัน (One Democrat One Family) พร้อมกับปฏิรูปพรรคและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ถ้าเราไม่สามัคคีกันเราจะเดินต่อไปไม่ได้ไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรค”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0