Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

วิจารณ์กระหึ่ม!วัดศรีชุม ฟ้องกรมศิลป์ 50 ล้าน ทวงพระอจนะ-มรดกโลกคืน

12 มีนาคม 2561, 6:23 น.
35 0
วิจารณ์กระหึ่ม!วัดศรีชุม ฟ้องกรมศิลป์ 50 ล้าน ทวงพระอจนะ-มรดกโลกคืน

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2561 13:23: โดย: MGR Online

“การที่ต้องซื้อบัตรเพื่อมากราบพระนั้น ไม่มีธรรมเนียมที่ใดกระทำกัน ดังนั้นคนไทย ชาวพุทธ จึงไม่ควรถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าไปกราบไหว้พระ ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา”

“โดยสรุปก็คือ ทางวัดฟ้องกรมศิลป์ เพราะต้องการให้มีการยกเลิกเก็บเงินค่าเข้าชมโบราณสถานวัดศรีชุมตลอดไป เพื่อให้ชาวพุทธได้เข้ากราบไหว้พระอจนะอย่างสะดวก และให้กรมศิลป์ชี้แจงหลักฐานการใช้จ่ายเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งต้องการให้ศาลชี้ชัดว่าสิทธิในการครอบครองที่ดินบริเวณที่ตั้งมณฑปพระอจนะ เป็นของทางวัดศรีชุมหรือของกรมศิลป์ ซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ยินดีปฏิบัติตาม”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0