Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

‘วี-มิน’ ควงคู่ลงละครส่งท้ายปี! ‘บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์’

21 พฤศจิกายน 2558, 19:15 น.
28 0

“บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์” บทประพันธ์ของ “ก.สุรางคนางค์” และบทโทรทัศน์โดย “ภาวิต” กำกับการแสดงโดย “พี่ติ๋ม-เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน” ของค่ายดาราวิดีโอ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 2:17 น.

“ก . สุรางคนางค์” “ภาวิต” “พี่ติ๋ม - เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน” “หลุยส์ - สยาม สังวริบุตร” “ม . ร . ว . ภราดาพัฒน์ระพี สว่างวงศ์” “ชายกลาง” “วี - วีรภาพ สุภาพไพบูลย์” “พจมาน พินิตนันทน์” “มิน - พีชญา วัฒนามนตรี” “ดวงดาว จารุจินดา , นุส - นุสบา , แนท - ณัฐชา , เขตต์ - เขตต์ ฐานทัพ , พิมพ์ - พิมประภา , เกี่ยวก้อย - ขวัญกวินท์” ฯลฯ .

( มิน - พีชญา วัฒนามนตรี ) หม่อมพรรณราย ( ดวงดาว จารุจินดา ) ม . ร . ว . ภาระดี สว่างวัฒน์ คุณหญิงใหญ่ ( นุสบา ปุณณกันต์ ) ม . ร . ว . ภาวิณีจรัสเรือง คุณหญิงเล็ก ( แนท - ณัฐชา นวลแจ่ม ) .

ท่านชายอเนกนพรัตน์ ท่านต้อม ( เขตต์ ฐานทัพ ) ท่านหญิงปิยะฉัตรโสภา ท่านติ๋ว ( เกี่ยวก้อย - ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์ ) เจ้าคุณราชาพิพิธ ( สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ) “ ” .

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0