Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"วิลาศ" โต้อย่าหลงประเด็น แฉสภาใหม่ปัดขวางใช้เทคโนโลยี ขอเอกชนเปิดข้อมูลทั้งหมด

20 พฤษภาคม 2561, 9:58 น.
16 0
"วิลาศ" โต้อย่าหลงประเด็น แฉสภาใหม่ปัดขวางใช้เทคโนโลยี ขอเอกชนเปิดข้อมูลทั้งหมด

เผยแพร่: 20 พ.ค. 2561 16:58: โดย: MGR Online

อดีตส.ส.ปชป. แจง ออกมาแฉปมงบไอซีที สภาใหม่ ไม่หวังขวางใช้เทคโนโยลีสมัยใหม่ และไม่ได้จี้ให้ปรับลดเสป็ค แนะอย่าหลงประเด็น วอน เอกชนเปิดข้อมูลทั้งหมดให้สาธารณะรับรู้ไม่ต้องเห็นแก่หน้าใคร .

“ผมยืนยันว่าไม่ได้ขัดขวางการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศสมัยใหม่ในอาคารรัฐสภาใหม่ แต่ต้องคำนึงถึงราคาและคุณภาพของสินค้า โดยต้องบอกยี่ห้อ คุณสมบัติและที่มาแหล่งผลิตด้วย ไม่ใช่บอกแค่ราคาต่อหน่วยและจำนวนงบฯโดยไม่มีรายละเอียดใดๆ โดยจะติดตามเอกสารหลักฐานอื่นๆในการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เพื่อชี้แจงต่อสังคมเป็นระยะต่อไป”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0