Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'วิษณุ' กางไทม์ไลน์ ล็อกกาบัตร 24 ก.พ.62

7 ธันวาคม 2561, 8:04 น.
65 0

"ถือเป็นก้าวแรกของการเดินหน้ากับสู่การเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ในการสร้างการรับรู้ ความมั่นใจ และความเข้าใจ ในแต่ละฝ่ายที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปถือเป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดองนั้นเอง ขอให้เป็นการหารือกันฉันมิตร เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างหนึ่ง หลายพรรคประกาศ และให้สัมภาษณ์ว่า ยินดีจะมาร่วมวันนี้ ก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความตั้งใจที่จะช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนบางพรรคการเมืองที่ประกาศว่าไม่เข้าร่วมประชุม ก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง ว่าเข้าใจอะไรถ่องแท้แล้วถึงไม่มา หรือตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ร่วมมือกับทุกภาคส่วน"

จากนั้นที่ 17 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 24 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้งขณะที่เดือนเม.ย.2562 ในวันที่ 25 เม.ย.เป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง และในวันที่ 28 เมษา เป็นวันสุดท้ายที่คสช. จะคัดเลือกส.ว.250 คน นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศแต่งตั้งต่อไป จากนั้นในวันที่ 9 พ.ค.จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาครั้งแรก และจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เลือกนายกรัฐมนตรี ตั้ง ครม.และครม.ถวายสัตย์ฯ ซึ่ง ครม.และคสช. จะพ้นจากตำแหน่ง และครม.ใหม่แถลงนโยบาย (ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันถวายสัตย์ฯ)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0