Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"วิษณุ"ส่งซิกรัฐบาลอยู่ยาวถึง ก.พ.59

29 พฤศจิกายน 2557, 6:56 น.
9 0

"วิษณุ"ชมทีม "ปธ.-รองปธ.สนช." คุมเกมได้ดี เปรียบเป็นปลา 4 น้ำ ลงเรือแป๊ะ ต้องประคับประคองช่วยกันให้รอด ส่งซิกรัฐบาลอยู่ยาวถึง ก.พ.59

นายวิษณุ กล่าวว่า หัวใจของการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนมี 5 คำ คือ 1.พิมพ์เขียว 2.โรดแม็พ วันนี้อยู่ในโรดแม็พช่วงสอง คาดว่าสิ้นสุดในช่วงเดือน ก.พ.58 ก่อนวันเช็งเม้ง แม้จะมีระยะเวลาทูลเกล้าฯรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภายในวันที่ 4 ก.ย.2558 แต่ไม่ใช่ว่าจะเลือกตั้งได้ทันที เพราะยังต้องมีกระบวนเสนอกฎหมายลูกตามมาอีก กว่าจะเลือกตั้งคาดว่า อยู่ในช่วงเดือน ก.พ.2559 3.แม่น้ำห้าสาย คือคสช. ครม. สนช. สปช. และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 4.ทำทันที ทำต่อไป ทำอย่างยั่งยืน 5.ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง วันนี้ทุกคนลงเรือลำเดียวกันแล้ว เหมือนคำโบราณที่ว่า ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ ไม่เช่นนั้นจะถูกแป๊ะไล่ลงจากเรือ ก็ต้องตามใจแป๊ะ คือเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากให้เข้าใจ ส่วนเรื่องการทำประชามติ ภายหลังการยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วนั้น ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวให้มีการทำประชามติได้ อาจจะต้องใส่เพิ่มไป 5-7มาตรา ซึ่งภารกิจนี้วันหนึ่งอาจจะมาถึง สนช.

นายวิษณุกล่าวว่า รัฐบาลมีปฏิทินว่า ในเดือน ธ.ค.จะนำกฎหมายสำคัญเข้า สนช.หลายฉบับ เช่น กฎหมายภาษีมรดก ขณะที่เดือนม.ค.58 จะมีการเสนอ ร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ เพื่อใช้ควบคุมฝูงชนในเวลามีเหตุการณ์ชุมนุม ทั้งนี้หากร่าง พ.ร.บ.ใดเป็นนโยบายรัฐบาลก็ขอให้ช่วยเร่งหน่อย ทั้งนี้หน้าที่หลักของ สนช.ที่ต้องทำ มี 11 ประการ คือ 1.การแก้กฎหมาย 2.การแก้รัฐธรรมนูญ 3.แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง 4.ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5.การให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ข้อนี้ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ขอให้เตรียมตัวทำการบ้านให้ดี 6.การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การตั้งกระทู้ถาม 7.การรับฟัง รับทราบเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณา 8.การปฏิรูปประเทศ 9.การสร้างความปรองดอง 10.การทำความเข้าใจกับประชาชน และ11.การช่วยสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0