Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'วิษณุ' เมินสมชัยสับทีม กม. รบ. พูดแค่ 'ขอบคุณฮะ'

23 มีนาคม 2561, 8:41 น.
15 0

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯกล่างเพียงสั้นๆ ถึงกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ระบุว่าที่จริงแล้ว รัฐธรรมนูญปี 60 กำหนดให้รัฐบาลเป็นผู้ออกกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง แต่กกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง ไม่ใช่คสช.หรือ คณะรัฐมนตรี ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฯและหัวหน้า คสช.ระบุไว้ ว่า "ไม่รู้"

เมื่อถามอีกว่า กรณีที่นายสมชัย แสดงความเห็นว่า ทีมกฎหมายของนายกฯหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีความอ่อนด้อย และเป็นฝ่ายให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ควรใช้มาตรา 44 ปลดหน่วยงานดังกล่าว และยินดีนั่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล นายวิษณุกล่าวว่า "ขอบพระคุณฮะ"

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0