Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ศก.ขยายตัวส่งออกเพิ่ม ดันตู้สินค้าผ่านท่าเรือปี 60 กว่า 9.175 ล้านทีอียู

14 พฤศจิกายน 2560, 9:53 น.
19 0
ศก.ขยายตัวส่งออกเพิ่ม ดันตู้สินค้าผ่านท่าเรือปี 60 กว่า 9.175 ล้านทีอียู

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2560 16:53:00 โดย: MGR Online

ทั้งนี้ จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 การส่งออกสินค้าขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประเทศหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีนมีแนวโน้มการเติบโตพร้อมๆ กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ กทท.

โดยในปี 2560-2561 เศรษฐกิจของไทยขยายตัว 3.8 % เป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าและ การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 2560 ขยายตัว 8% ขณะที่สินค้าหลายประเภทได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตมายังไทย อีกทั้งราคาสินค้าส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ โดยเฉพาะในหมวดสินค้าโภคภัณฑ์ จากการส่งออกที่ขยายตัวทำให้ความต้องการวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพิ่มขึ้น จึงคาดว่ามูลค่าการนำเข้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัว ในระยะสั้นเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออก แต่ภาคธุรกิจบางส่วนยังมีกำลังการผลิตเหลืออยู่และรอความชัดเจนต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ยังอ่าน: องค์กรแรกในอาเซียน อยู่ในดัชนี DJSI World 15 ปีต่อเนื่อง

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0