Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สงกรานต์ใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ 8 วัน ทล.ยอมสูญ 160 ล้าน เพื่อความสะดวกประชาชน

13 มีนาคม 2561, 11:07 น.
25 0
สงกรานต์ใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ 8 วัน ทล.ยอมสูญ 160 ล้าน เพื่อความสะดวกประชาชน

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2561 18:07: โดย: MGR Online

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 มี.ค. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2561เป็นเวลา 8 วัน ซึ่งครอบคลุมตลอดเทศกาลสงกรานต์ ที่มีระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน (12 -16 เม.ย.)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0