Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สงคราม "บัตรทอง" ต้องยุติ เลิกเป็นศัตรู หยุดทำลายล้าง ร่วมพัฒนา

18 มิถุนายน 2560, 6:07 น.
16 0

“โครงสร้างบอร์ดบริหารบัตรทองที่ยังสร้างความกังวลระหว่างกันอยู่ เพราะแต่ละฝั่งทั้งกระทรวงสาธารณสุขและภาคประชาชน รวมถึง สปสช. ก็อยากจะให้คนของตัวเองมาอยู่ในบอร์ดในสัดส่วนที่มากกว่า เรื่องนี้ก็ต้องไปเจรจากัน ยอมกันได้แค่ไหน มันจะดันให้สุดทางใดทางหนึ่งไม่ได้ ต้องหาตรงกลางระหว่างกัน” .

“สิ่งที่ผมเห็นว่าดี คือการตื่นตัวทั้งภาคประชาชน สปสช. รวมถึงฝั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้เวทีประชาพิจารณ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เขาไม่ได้มองว่า นี่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น แต่เมื่อมีการวอล์กเอาต์ เราก็ต้องรายงานลงไปด้วยเช่นกัน เพราะถือเป็นบรรยากาศ เป็นสีสันของเวทีประชาพิจารณ์ การปฏิเสธเวทีก็อยู่ที่เหตุผลของแต่ละกลุ่ม แต่เนื้อหาสาระก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพียงแต่ผมรู้สึกเสียดายแทนกลุ่มคนที่วอล์กเอาต์ที่ไม่ได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ”

“ช่วงหลังคนไทยติดนิสัยอยู่ในโหมดต่อสู้ ระแวงกันตลอดเวลา แน่นอนว่าส่วนหนึ่งคือธรรมชาติที่ต้องระแวดระวังกัน เพราะไม่อยากให้ตัวเองเพลี่ยงพล้ำ เรื่องการแก้กฎหมายบัตรทองนั้น จะแก้หรือไม่แก้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ประเด็นสำคัญคือต้องสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันใหม่ คนที่อาจจะเข้ามาในอนาคตจะต้องไม่ใช่คนที่ต้องการต่อสู้ แต่ต้องการพัฒนาและยอมรับฟังกันและกัน สร้างความเปลี่ยนแปลงกันใหม่ สัดส่วนบอร์ดไม่สำคัญเลย หากเรามีคนที่ต้องการพัฒนาและทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” .

“หมอก็เคยรักษาคนไข้ผิดพลาด แต่ด้วยความสัมพันธ์ ศรัทธา และเคารพนับถือ ระหว่างคนไข้กับแพทย์ ก็ทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว หมอพลาดโดนฟ้องเละ นี่คือคุณค่าเดิมของสังคมไทยที่หายไป แต่ด้วยวิธีการที่สู้กันแบบนี้ ถามหน่อยมันดีหรือไม่ ประชาชนมีความสุขหรือไม่ที่ไปคอยฟ้องแพทย์ หวาดระแวงว่าแพทย์จะเอาผลประโยชน์จากประชาชน มันต้องคิดใหม่ แต่ยอมรับว่ายากแล้ว เพราะทุกวันนี้ความสัมพันธ์คนไข้กับหมอมันห่างไกลไปมาก แต่จะปล่อยไปตลอดไม่ได้ ต้องเริ่มแก้ไขกัน” .

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0