Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สนช.นัดแถลงปิดสำนวนคดีถอด "ประชา" 18 ส.ค.เจ้าตัวรับไร้อำนาจสั่งเลื่อนถก อต

11 สิงหาคม 2559, 10:33 น.
16 0

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซักถาม กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ "ประชา" กรณี ถอดถอนพ้นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย หลังถูกกล่าวหาแทรกแซงคณะกรรมการองค์การตลาด ตัวแทน ป.ป.ช.ยันพฤติกรรมชัด โทรสั่ง รอง ปธ.บอร์ด อต.ชะลอประชุม ลงโทษอดีต ผอ.โกง ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับการมอบหมายงาน เจ้าต้วอ้างโทรจริงแต่ไม่รู้ว่ามีวาระนี้ แต่รับไร้อำนาจเลื่อนประชุม ด้าน สนช.นัดแถลงปิดสำนวนด้วยวาจา 18 ส.ค. .

ทั้งนี้กรรมาธิการซักถาม ได้ถามต่อตัวแทน ป.ป.ช.ว่า ความผิดของนายประชา ที่ใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซง ก้าวก่ายสั่งชะลอการประชุมคณะกรรมการอต. มีข้อกล่าวหาอะไร เหตุใดไม่นำคำพิพากษาของศาลปกครองที่ระบุว่าคำสั่งในการแต่งตั้งโยก ย้ายบอร์ด อต.เป็นการดำเนินการถูกต้องแล้ว ซึ่งตัวแทนของป.ป.ช.ชี้แจงว่า พฤติกรรมของนายประชา เป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการสั่งงานของฝ่ายประจำ โดยได้โทรศัพท์สั่งการไปยังรองประธานบอร์ด อต.ในขณะนั้น ให้ชะลอการประชุมบอร์ด อต.ในวันที่ 12 พ.ย.55 ที่มีวาระการพิจารณาลงโทษกรณีการทุจริตของนายธีธัช สุขสะอาด อดีต ผอ.อต. ออกไปก่อน แม้นายประชา จะเป็นรมช.มหาดไทยในเวลานั้น แต่ยังไม่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล อต. พฤติการณ์ของนายประชา จึงเป็นการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานรัฐ ตามความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เพราะรัฐมนตรีที่ มีอำนาจเพียงดูแลเฉพาะเรื่องนโยบายเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจสั่งการให้ชะลอหรือเลื่อนการประชุมอต. ที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของบอร์ดอต.

อย่างไรก็ตามประธานได้นัดให้มีการแถลงปิดสำนวนด้วยวาจา ในวันที่ 18 ส.ค.เวลา 10.00 น.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0