Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สนช.มติเอกฉันท์รับหลักการ “ปลดล็อกกัญชา” การแพทย์พิจารณาให้เสร็จใน 60 วัน

23 พฤศจิกายน 2561, 7:00 น.
50 0
สนช.มติเอกฉันท์รับหลักการ “ปลดล็อกกัญชา” การแพทย์พิจารณาให้เสร็จใน 60 วัน

เผยแพร่: 23 พ.ย. 2561 14:00 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สนช.ฉลุยมติเอกฉันท์รับหลักการกฎหมายยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์ได้ โดยตั้งกรรมาธิการพิจารณาแปรญัตติ 7 วันและพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน .

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชน ตามมาตรา 77 วรรค 2 ทั้งจากเว็บไซต์ที่มีผู้เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ถึงร้อยละ 99.03 และเปิดเวทีรับฟังความเห็น รวมถึงได้ส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว โดยไม่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายมาประกบ แต่มีข้อสังเกตความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการกฤษฎีกา และ ป.ป.ส.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0