Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สนช.ลงพื้นที่นราฯ ฟังความเห็นปฏิรูป

7 มีนาคม 2558, 7:55 น.
3 0

นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่พบประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะไม่ปกติ มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี(ครม.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สนช. และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือแม่น้ำ 5 สาย ที่รวมเป็นสายเดียว เพื่อเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศไทย การทำงานของ สนช.ไม่ใช่เพียงงานนิติบัญญัติฝ่ายเดียว แต่เราต้องร่วมกันเพื่อช่วยในการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น สนช.จึงต้องลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน แลกเปลี่ยนความเห็น รับฟังปัญหาคนในทุกพื้นที่ ทุกระดับ เพื่อนำปัญหาไปสู่การแก้ไข ขณะเดียวกัน สนช.ก็มีตัวแทนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ข้อมูลในแต่ละภูมิภาค จะนำไปพิจารณากฎหมาย ในช่วง 1 ปี จะมีการเสนอกฎหมายจาก ครม.จำนวนมาก ซึ่งเป็นกฎหมายที่รัฐบาลปกติไม่สามารถจะออกได้ ดังนั้น สนช.จึงมีหน้าที่ ออกกฏหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0