Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สนช. ลงพื้นที่แจงคำถามพ่วง จ้อผ่าน "ทรู-เนชั่น"

3 พฤษภาคม 2559, 13:09 น.
28 0
สนช. ลงพื้นที่แจงคำถามพ่วง จ้อผ่าน "ทรู-เนชั่น"

วันนี้ (3 พ.ค.) ที่รัฐสภา น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงแผนการลงพื้นที่ชี้แจงคำถามพ่วงประชามติ ว่า จะใช้เครือข่ายของ สนช. เอง อธิบายหลักการและเหตุผล ผ่านเวที สนช. พบประชาชน ที่ จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 28 – 29 พ.ค. ที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิ.ย. ที่ จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 3 ก.ค. ผ่านเวที การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีสวนร่วม ที่ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 16 พ.ค. ที่ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิ.ย. และ ที่ จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 10 – 11 ก.ค.

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าหารือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยนำเสนอแอพพลิเคชั่น "ฉลาดรู้ประชามติ" ที่ทาง กกต. จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญ และคำอธิบายสาระสำคัญทั้งหมด ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งประชาชนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการออกเสียงประชามติ และศึกษาร่างรัฐธรรมนูญได้ง่าย ซึ่งการมาในวันนี้เพื่อที่ทาง กรธ. จะได้มีเวลาช่วยตรวจสอบเนื้อหาสาระทั้งหมด เพื่อความรอบคอบ ก่อนที่จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นดังกล่าวในวันที่ 16 พ.ค. นี้ เวลา 10.00 น.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0