Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สนช.เสียงแตกส่อล้มสรรหา กสทช. อ้างคุณสมบัติ-ขัด กม. อีกฝั่งแนะรับก่อนสอยทีหลัง

17 เมษายน 2561, 10:15 น.
23 0
สนช.เสียงแตกส่อล้มสรรหา กสทช. อ้างคุณสมบัติ-ขัด กม. อีกฝั่งแนะรับก่อนสอยทีหลัง

เผยแพร่: 17 เม.ย. 2561 17:15: ปรับปรุง: 17 เม.ย. 2561 17:22: โดย: MGR Online

จับตา สนช.เสียงแตกจ่อล้มกระดานสรรหา กสทช. อ้างคุณสมบัติไม่เหมาะ-ขัดกฎหมาย อีกฝั่งแนะรับไปก่อนสอยทีหลัง ด้าน กมธ.สอบประวัติปัดชี้แจงอ้างเป็นมารยาท .

แหล่งข่าวจาก สนช.แจ้งว่า การประชุม สนช.ในวันที่ 19 เม.ย.นี้ สนช.มีความเห็นแตกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็นว่าควรมีการเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด เนื่องจากผู้ได้รับการสรรหาบางคนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎหมาย ขณะที่ สนช.อีกฝ่ายเห็นว่า ไม่ควรล้มกระดานทั้งหมดแต่ควรพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ให้ได้รับการสรรหาเป็น กสทช.ไปก่อน ส่วนใครที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องค่อยไปสรรหาใหม่ในภายหลัง เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะต้องรับฟังคำชี้แจงของ กมธ.ตรวจสอบประวัติฯที่จะส่งประวัติของผู้ได้รับการสรรหา 14 คน ให้ สนช.พิจารณาในช่วงเช้าก่อนการประชุม สนช.ลับเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 19 เม.ย.

ด้านนายมณเฑียร บุญตัน กมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช.กล่าวว่า ทุกอย่างต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ส่วนจะมีผู้ได้รับการสรรหาคนใดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้น ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เพราะเป็นเรื่องมารยาทของ กมธ.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0