Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคโครงการ “Let Them See Love 2018” จากทรู

2 มกราคม 2562, 3:45 น.
109 0
สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคโครงการ “Let Them See Love 2018” จากทรู

เผยแพร่: 2 ม.ค. 2562 10:45 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ - ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดย นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ และ ศูนย์ดวงตา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาคจากลูกค้าทรูมูฟ เอช ผ่าน SMS และจากลูกค้ากลุ่มทรูที่ร่วมแลกทรูพอยท์แทนเงินบริจาคผ่านทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท ในโครงการ “Let Them See Love 2018” โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นเพื่อระดมทุนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา .

โครงการ “Let Them See Love” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยในปี 2018 นี้นำเสนอผ่านแนวคิดโฆษณา “Dream Transplants - ปลูก ถ่าย ฝัน” อันสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ ที่มีความหมายและให้ประโยชน์กับผู้บริจาค ผู้รับบริจาค ญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ต้องการที่จะสร้างแนวคิดใหม่ให้กับสังคมว่าการบริจาคอวัยวะนั้นเปรียบเสมือน “การมีชีวิตต่อ” ผ่าน “ความฝัน” และการ “ปลูกถ่ายฝัน”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0