Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"สมชัย" เบรค 2 กกต.ใหม่สายศาล สรรหาประชุมลับลงคะแนนขัดกม.ลูก ต้องเปิดเผย

7 ธันวาคม 2560, 8:01 น.
12 0
"สมชัย" เบรค 2 กกต.ใหม่สายศาล สรรหาประชุมลับลงคะแนนขัดกม.ลูก ต้องเปิดเผย

เผยแพร่: 7 ธ.ค. 2560 15:01:00 โดย: MGR Online

“คำถามคือ ที่ประชุมรองประธานศาลฎีกา และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา สามารถมีมติให้การคัดเลือกเป็นการคัดที่ขัดกับวิธีที่กำหนดในกฎหมายได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบของผู้ที่ไม่ต้องมีความรู้ทางกฎหมายมากนักก็ตอบได้ว่าไม่ได้ เพราะ องค์กรต่างๆต้องทำตาม กฎหมายจะไปใช้มติเหนือกฎหมายไม่ได้ ผมคาดว่าประเด็นนี้ คงมีการหยิบยกกันขึ้นมาร้องเรียนกันในเร็วๆนี้ สำหรับผมเองไม่ได้รู้จักใดๆกับผู้สมัครทั้งที่ได้และไม่ได้ แต่เห็นว่าหากจะดำเนินการเรื่องใดๆ ก็ควรดำเนินการให้ถูกกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสง่างาม โดยเฉพาะในฟากฝั่งของศาลซึ่งผู้รักษากฎหมาย ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องของการรักษากฎหมายโดยเคร่งครัด”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0