Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"สมชัย" แฉตัวแทนศาล รธน.นั่ง กก.สรรหา กกต.ส่อขัด กม.ลูก อ้างท้วงเพราะอยากทำให้ถูก

9 ตุลาคม 2560, 10:31 น.
12 0
"สมชัย" แฉตัวแทนศาล รธน.นั่ง กก.สรรหา กกต.ส่อขัด กม.ลูก อ้างท้วงเพราะอยากทำให้ถูก

กรรมการการเลือกตั้ง แฉตัวแทนศาลรัฐธรรมนูญ ส่อขัดกฏหมายลูก มีคุณสมบัติต้องห้ามนั่ง กก.สรรหา สับ กรธ.ตั้งสเปคมหาเทพ เขียนเกิน รธน.ทำคนมานั่งยาก อ้างท้วงเพราะอยากทำให้ถูกต้อง ด้าน เลขาฯ กสม.รับเลยกรอบเวลาส่งคนไปใหม่ โยนที่ประชุมพิจารณายังทำได้หรือไม่ .

นายสมชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ยังพบว่า การเขียนกฎหมายของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ( กรธ.) ทำให้เกิดอุปสรรคในการสรรหาผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสรรหา โดย กรธ.ได้เขียนคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสรรหา กกต.ใน พ.ร.ป.กกต.ไว้เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนด ทั้งที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 217 กำหนดให้คุณสมบัติ คณะกรรมการสรรหายึดตามมาตรา 203 (4) และ 204 205 และ 206 ซึ่งเป็นเรื่องของคุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้าม แต่ในมาตรา 11 (4) ของ พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. กลับเพิ่มเติมโดยนำคุณสมบัติตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการองค์กรอิสระ เช่น ต้องเป็นศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐ ไม่ต่ำว่าอธิบดี หรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือที่ตนเรียกว่า สเปคมหาเทพ มาบัญญัติไว้เป็นสเปคของกรรมการสรรหา กกต. ในมาตรา 8 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0