Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สมาคมประมงภูเก็ตขอรัฐนิรโทษกรรมอาชญาบัตรเรืออวนลากใหม่

1 กรกฎาคม 2558, 11:20 น.
9 0
สมาคมประมงภูเก็ตขอรัฐนิรโทษกรรมอาชญาบัตรเรืออวนลากใหม่

แต่ที่มีปัญหาคืออาชญาบัตรการทำประมง ที่ดำเนินการโดยกรมประมง ปรากฎว่าจำนวนเรือที่ทำประมงอยู่จริงในทะเลอันดามันมีมากกว่าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า โดยเรือประมงขนาดใหญ่เกิน 30 ตันกรอส ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่ามีประมาณ 900 ลำ แต่จากการสำรวจจริงที่ทำประมงอยู่จริงมีประมาณ 1,200 ลำ และไม่น้อยกว่า 90%มาขึ้นทะเบียนแล้ว และพบว่าจำนวนเรือที่เกิน 30 ตันกรอส มีปัญหาเรื่องอาญชาบัตรการทำประมงไม่ตรงกับที่ประเภทประมงที่ทำอยู่ในขณะนี้ ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 500 ลำ และขณะนี้เรือที่ไม่มีอาชญาบัตรและอาชญาบัตรไม่ตรงกับประเภทประมง รวมทั้งมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ไม่กล้าที่จะออกไปทำประมง เนื่องจากโทษที่กำหนดตาม พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา บทลงโทษค่อนข้างที่จะสูง เรือเหล่านี้จะออกทำประมงก็ต่อเมื่อมีการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไปก่อน .

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาให้กับเรือประมงอวนลากที่ยังออกใบอาชญาบัตรให้ไม่ได้ นั้น ซึ่งเป็นอาชญาบัตรที่ปิด เนื่องจากมีเครื่องมือที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ต้องเป็นระดับนโยบายว่า รัฐจะนิรโทษกรรมอาชญาบัตรเรืออวนลากใหม่ ให้เราหรือไม่ ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ภาครัฐ เพื่อให้เรือประมงเหล่านี้สามารถออกทำการประมงได้เหมือนเดิมต่อไป ซึ่งตอนนี้เรือประมงที่ติดปัญหาทั้งหมดได้ไปจอดอยู่ที่บริเวณเกาะตะเภาน้อย ตามที่ทางกรมเจ้าท่ากำหนดให้นำเรือไปจอด เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทางน้ำ .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0