Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ ฯแจง หนุ่มโชว์คลิป สุนัขที่เลี้ยงไว้ฆ่าลูกแมว เข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์

11 มกราคม 2562, 16:25 น.
119 0
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ ฯแจง หนุ่มโชว์คลิป สุนัขที่เลี้ยงไว้ฆ่าลูกแมว เข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์

เผยแพร่: 11 ม.ค. 2562 23:25 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

- สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯแจง หนุ่มโชว์คลิป สุนัขที่เลี้ยงไว้ฆ่าลูกแมว เข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ พ.ศ.2557 ควรมีการดำเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรม .

“การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0