Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สมัชชาสภาพลเมืองอีสานยื่นรัฐฯ แก้ปัญหาปากท้อง ‘สนธิรัตน์’ รุกใช้อี-คอมเมิร์ซปั้นยอดสินค้าชุมชน

27 มกราคม 2561, 12:52 น.
89 0
สมัชชาสภาพลเมืองอีสานยื่นรัฐฯ แก้ปัญหาปากท้อง ‘สนธิรัตน์’ รุกใช้อี-คอมเมิร์ซปั้นยอดสินค้าชุมชน

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2561 19:52:00 โดย: MGR Online

นครราชสีมา - ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน 20 จังหวัด จัดงาน “สมัชชาสภาพลเมือง ‘ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน’ อีสานหนึ่งเดียว” ระดมข้อเสนอเชิงนโยบาย ทั้งด้านเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน เศรษฐกิจฐานราก แก้กฎหมายลดความเหลื่อมล้ำ เสนอรมว.พาณิชย์ แก้ปัญหาปากท้อง ยุติการใช้สารเคมีการเกษตร เลิกสร้างเขื่อน จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรปีละ 1 แสนล้าน ‘สนธิรัตน์’ เผยรัฐบาลเตรียมทุ่มงบบัตรสวัสดิการเฟส 2 อีก 35,000 ล้านบาท รุกใช้ e-commerse ให้โชวห่วยทั่วประเทศขายสินค้าชุมชน ใช้เวลาที่เหลืออีกปีแก้ปัญหาความยากจน .

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น รัฐต้องทบทวน ยกเลิกแผนการสร้างเขื่อนทุกเขื่อนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศไทย รัฐควรส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ลม แสงอาทิตย์ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์โดยรวมโดยเฉพาะประชาชน ชุมชนท้องถิ่น มากกว่ากลุ่มทุน รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการบริหารจัดการน้ำโดยให้ภาคประชาชน มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของคณะกรรมการ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ป่าไม้ และภัยพิบัติ)

“เอาบัตรไปรูดปลาร้าก็ต้องได้ จะซื้อข้าวสารต้องข้าวสารพี่น้องเราเองไปรูดบัตรซื้อ ผมจะให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเป็นคนคัดสินค้า สินค้าพี่น้องต้องมีคุณภาพ ทำข้าว ปลาร้าให้มีมาตรฐาน ติดฉลาก มีตรา อย. หากขายดีจะขายไปทั่วประเทศได้ เพราะมีร้านค้าอยู่ถึง 40,000 แห่งทั่วประเทศ และต่อไปร้านค้าเหล่านี้จะต้องมีอินเตอร์เน็ต เพราะรัฐบาลลงทุนทำอินเตอร์เน็ทหมู่บ้านแล้ว และใช้ e-commerse ในการซื้อขาย” .

“รัฐบาลนี้อาจไม่เก่งที่สุดในการแก้ไขปัญหา แต่รัฐบาลจะใช้เวลา 1 ปีที่เหลือทำสุดชีวิต จะทำสุดความสามารถ ทำอย่างไรให้พี่น้องยืนบนขาของตนเอง รัฐบาล พี่น้องประชาชน ภาคเอกชนต้องร่วมกัน เพื่อปากท้องของพี่น้องที่ลำบากอยู่ รัฐบาลจะมีโครงการทำให้พี่น้องหายจนให้ได้” .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0