Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สมุทรสาครจัดใหญ่ งาน“สมุทรสาคร ออน เดอะ โชว์” ระดมของดีประจำจังหวัดมาไว้ใจกลางกรุงฯ

7 สิงหาคม 2561, 17:55 น.
31 0
สมุทรสาครจัดใหญ่ งาน“สมุทรสาคร ออน เดอะ โชว์” ระดมของดีประจำจังหวัดมาไว้ใจกลางกรุงฯ

เผยแพร่: 8 ส.ค. 2561 00:55 โดย: MGR Online

จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานยิ่งใหญ่ “สมุทรสาคร ออน เดอะ โชว์” (SAMUTSAKHON ON THE SHOW) โชว์ภาพลักษณ์เมืองประมง แหล่งท่องเที่ยว ที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน รวมทั้งอาหารและของดีประจำจังหวัด มานำเสนอในงานระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสแควร์โซน C และบริเวณชั้น 3 โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร .

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพียบพร้อม ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การประมง เกษตรกรรม หัตถกรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สมดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” นอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งที่ติดกับกรุงเทพมหานคร สะดวกง่ายดายต่อการเดินทาง และในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเอาไว้ว่า “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข”

....................................................................................................

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0