Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สหภาพยาสูบ ร้องศาลปค.เพิกถอน-ทุเลา กฎก.คลัง หลังเจอผลกระทบพิกัดภาษีบุหรี่ใหม่

8 ธันวาคม 2560, 4:25 น.
5 0
สหภาพยาสูบ ร้องศาลปค.เพิกถอน-ทุเลา กฎก.คลัง หลังเจอผลกระทบพิกัดภาษีบุหรี่ใหม่

เผยแพร่: 8 ธ.ค. 2560 11:25:00 โดย: MGR Online

“ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สรรสามิตฉบับใหม่ และกฎหมายกระทรวงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนลดละเลิกบุหรี่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนก็เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น รวมทั้งให้บุหรี่ต่างชาติสำแดงราคาที่เป็นจริง แต่ปรากฎว่ากฎกระทรวงฯกลับทำให้บุหรี่ข้ามชาติ อาศัยช่องทางการตลอดและช่องทางกฎหมาย ลดราคาสำแดงลงมา จนทำให้โรงงานยาสูบ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย และมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจัดส่งรายได้ให้แก่รัฐได้เท่าเดิม ที่ 5 ปีที่ผ่านมาจัดส่งไปเฉลี่ยถึง 6 พันล้านบาทต่อปี รายได้ที่หายไปก็ไปอยู่กับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่มาทำธุรกิจและขนเงินออกนอกประเทศนั้นเอง” นายคณุตม์ ระบุ.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0