Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'สามารถ' ตั้ง4ข้อสังเกตุ ไม่สอบสวนหา 'ไอ้โม่ง' ประมูลรถเมล์เอ็นจีวี

21 เมษายน 2561, 4:37 น.
22 0

ต่อมา รมว.คมนาคมได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “รถเมล์เอ็นจีวีล็อตแรกจำนวน 100 คันนั้น ขสมก.ชี้แจงว่าเป็นรถที่มีการตรวจรับและจ่ายเงินไปก่อนที่ศาลจะมีคำสั่ง ขณะนี้ได้มีการนำออกให้บริการประชาชนแล้ว ส่วนล็อตที่ 2 อีก 100 คันนั้น จะต้องชะลอการรับมอบไปก่อนตามคำสั่งศาล ยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นมีหน้าที่กำกับและให้นโยบาย ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะไปล้วงลูกการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หรือสั่งการให้หยุดวิ่งแต่อย่างใด เพราะเป็นหน้าที่ของ ขสมก.ที่จะพิจารณา” (ผู้จัดการออนไลน์ 19 เมษายน 2561)

สำหรับประเด็นแรก ยืนยันได้ว่า ขสมก.ยังไม่ได้รับรถล็อตแรก 100 คัน และยังไม่ได้จ่ายเงินก่อนที่ศาลจะมีคำสั่ง กล่าวคือ คำพิพากษาของศาลระบุไว้ชัดว่า “ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (หมายถึง ขสมก. และบอร์ด ขสมก.) กล่าวอ้างว่า คู่สัญญา (หมายถึง ช.ทวีร่วมกับสแกนอินเตอร์) ส่งมอบและได้รับรถยนต์ปรับอากาศตามสัญญาไว้แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 จำนวน 100 คัน เห็นว่าเป็นคำกล่าวอ้างที่ปราศจากหลักฐาน ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถจัดส่งหลักฐานต่อศาลได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการตรวจรับรถยนต์หรือบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ”

ตลอดจนมีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ ขสมก. ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 ได้ แต่ไม่มีการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของฝ่ายปกครองเพื่อสั่งการให้กระทำหรือยับยั้งการกระทำเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ ขสมก. และงบประมาณของรัฐแต่อย่างใด”

ข้อสังเกตของผมทั้ง 4 ประการนั้น ใครได้อ่านก็รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในการประมูลครั้งที่ 8 แล้วเหตุใด รมว.คมนาคมจึงไม่ยอมตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ที่มี?

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0