Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สำเร็จเกินคาด.. นักเรียนวังใหม่ฯชัยภูมิตามรอยพอเพียง “ปลูกเมล่อน” สร้างรายได้เป็นต้นแบบสู่ชุมชน

13 มีนาคม 2561, 10:28 น.
32 0
สำเร็จเกินคาด.. นักเรียนวังใหม่ฯชัยภูมิตามรอยพอเพียง “ปลูกเมล่อน” สร้างรายได้เป็นต้นแบบสู่ชุมชน

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2561 17:28: โดย: MGR Online

- นักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ชัยภูมิ ตามรอยเกษตรพอเพียงปลูกสวนเมล่อนสำเร็จเกินคาด สร้างรายได้ระหว่างเรียนต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 พร้อมขยายผลเป็นต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ต่อยอดสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี .

ด้าน นายศรันยู อุ่นโคตร ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเข้ามาดูแลโครงการนี้ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ โดยเน้นนำหลักปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง ร.๙ มาต่อยอด จึงได้ศึกษาประสานหน่วยงานต่างๆ จนได้ดำเนินการโครงการการปลูกเมล่อนในโรงเรือน ที่สามารถปลูกในพื้นที่โรงเรียนได้ และนำความรู้มาทดลองพร้อมไปกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ตามกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0