Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สังคมข่าว วันที่ 16 พฤษภาคม 2558

15 พฤษภาคม 2558, 22:00 น.
10 0

นสพ . เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 “ บิ๊กตู่” พล . อ . ประยุทธ์ จันทร์โอชา คสช . ตาแก่ขี้บ่น บ่นบนโพเดียม วันเกษตรกร รายการคืนความสุข ดูละคร ลำโพง เข้าทางชาวบ้าน “อันดามัน” ปัญหาใหญ่ คนไทย วิถีชีวิต ปลูกฝัง ละครน้ำเน่า มีสาระ นิยายน้ำเน่า “ อันดามัน” บิ๊กตู่จ้อ บริษัทยักษ์ใหญ่ ซีพี กระแสสังคมโจมตี บริษัทใหญ่ เกษตรกร รัฐธรรมนูญ ลอตเตอรี่ ค้ามนุษย์ โรฮีนจา ประมง ความในใจ คงไม่เข้ามาหรอก “อันดามัน” เชื้อเชิญ ปัญหาบ้านเมือง เข้ามาเอง ขันอาสาเข้ามา โทษฟ้า โทษดิน โทษประชาชน ฮีโร่ ชีวิตหลังเกษียณ เดอะปื๊ด บวรศักดิ์ อุวรรณโณ แอนด์ แก๊ง “บิ๊กตู่” กรรมาธิ การยกร่างรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ร่างรัฐธรรมนูญ “บิ๊กตู่” คสช . นายกรัฐมนตรี คสช . ครม วันที่ 19 พ . ค . “อันดามัน” “บิ๊กตู่” ร่างรัฐธรรม นูญ ไม่มีการทำประชามติ “ บิ๊กตู่” หมู่บ้านกระสุนตก เดอะปื๊ด แอนด์ แก๊ง สนับสนุน ส่วนผล ออกหัว ก้อย “บิ๊กตู่” เลือกตั้ง โรดแม็พ “บิ๊กตู่” ร่างรัฐธรรมนูญ สรรพกำลัง กองทัพประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญ ตัวเลขรายจ่าย การศึกษาของไทย 2556 ปีเดียว 8 แสนล้านบาท “ อันดามัน” ผลการเรียน สาละวันเตี้ยลง สวนทางกับตัวเลขค่าใช้จ่าย “ อันดามัน” “บิ๊กตู่” กระทรวงศึกษา ฯ วันเปิดเทอม ไม่ใช่แค่โยกย้าย กล้าเปลี่ยนตัว รมต . ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาไทย “ บิ๊กตู่” ยอมรับความจริง พล . ร . อ . ณรงค์ พิพัฒนา ศัย ได้รับสมนาคุณ ล้าหลังเกิน ระบบการศึกษาไทย รมต . ศึกษาไทย ประชุม เปิดสัมมนา ยังไม่เห็นแนวคิด “ บิ๊กตู่” เปิดให้คนรุ่นใหม่ โลกยุคสมัยใหม่ รมต . กระทรวงศึกษา พลิกโฉม เด็กนักเรียนไทย เด็กนักเรียนที่ไหนในโลก ตัดผมให้เรียบร้อย ไม่ใช่ทหาร ค่ารักษาพยาบาล ประเด็นร้อน ผู้ใช้บริการร้องเรียน ค่าบริกา ค่ายา โรงพยาบาลของรัฐ รมว . สาธารณสุข หามาตรการ “ อันดามัน” ยกเหตุผล ขึ้นมาแก้ต่าง บริการที่แตกต่าง ยาต้องนำเข้า ได้รับการสนับสนุน บริหารด้วยตัวเอง ทำกำไรสูงสุด จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ อันดามัน” บริการไม่ทั่วถึง จองคิว หลายชั่วโมง คนไข้ บริการโรงพยาบาลเอก ชน ทำกำไร สังคมวันเสาร์ จันทร์จิตา อันทะพงษ์ อนัคพล อิงคะกุล เชิญศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ 19 ปีรุ่นสุดท้ายตึกไม้ 70 ปอ ญาณกร อภิราชกมล 08-9988-8387 .

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0