Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"สิ่งที่สมเด็จพ่อทรงทำไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 9 แนวทางให้รัฐบาล

8 สิงหาคม 2560, 8:44 น.
15 0

ทรงมีความห่วยใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งภายเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ .

ทรงเป็นห่วงในเรื่องของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ต้องเตรียมมาตรการรองรับไว้ให้เป็นสากล ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เกิดในประเทศอื่นก็จะมามีอิทธิพลต่อประเทศไทย .

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งว่า ขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจขยายสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงทำไว้อย่างมากมายให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งพระองค์ท่านทรงพระราชทานแนวทางไว้เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่เองก็ทรงได้รับการสั่งสอนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไข สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า "เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่สมเด็จพ่อได้ทรงทำไว้" .

ขณะเดียวกันก็ทรงให้นึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วย ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมายให้กับประเทศไทย ขอให้นำแนวทางพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ไปขับเคลื่อน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนและส่งเสริม .

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0