Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สูงลิ่วขี้เมา ปีใหม่ 8,000 กว่าคดี สั่งติด EM 116 ราย ส่งบำบัด

7 มกราคม 2562, 6:38 น.
118 0
สูงลิ่วขี้เมา ปีใหม่ 8,000 กว่าคดี สั่งติด EM 116 ราย ส่งบำบัด

เผยแพร่: 7 ม.ค. 2562 13:38 โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

"สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติพบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 97.23 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี 595 ราย , อายุ 21-30 ปี 2,378 ราย , อายุ 31-40 ปี 2,340 ราย , อายุ 41-50 ปี 1,985 ราย , อายุ 51-60 ปี 888 ราย , อายุมากกว่า 60 ปี 213 ราย และ ไม่ระบุอายุ 1,054 ราย ส่วนอาชีพที่มีการกระทำผิด อาทิ อาชีพรับจ้าง 3,436 ราย เกษตรกร 823 ราย พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ 772 ราย ค้าขาย 333 ราย นักเรียนนักศึกษา 200 ราย และ ข้าราชการ 160 ราย นอกจากนี้ ในจำนวนทั้งสิ้น 9,453 คดี ศาลยังมีคำสั่งสืบเสาะประวัติผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก จำนวน 66 คดี ซึ่งพบว่าเคยทำความผิดขับรถประมาท (เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต และอื่นๆ) จำนวน 43 คดี ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 16 คดี ขับเสพ จำนวน 3 คดี และตามพ.ร.บ.จราจรทางบกอื่นๆ จำนวน 4 คดี"

"ส่วนมาตรการทำงานบริการสังคมตามที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมในสถานพยาบาล ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกและรับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ รวมถึงสภาพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้ง ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกอีกหลายมาตรการ เช่น การช่วยเหลืองานมูลนิธิร่วมกตัญญู กิจกรรมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ หรือ ความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับองค์กรอื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0