Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สั่ง2มาตรการช่วย 'เอสเอ็มอี' เสนอครม. เป็นของขวัญปีใหม่

6 ธันวาคม 2561, 14:43 น.
7 0
สั่ง2มาตรการช่วย 'เอสเอ็มอี' เสนอครม. เป็นของขวัญปีใหม่

รองนายกรัฐมนตรีควง รมว.อุตสาหกรรม สั่งเร่งสรุปมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเสนอ ครม. ให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ เคาะ 2 มาตรการ กองทุนฟื้นฟูให้โอกาสคนติดกับดักทางการเงิน คนเคยล้มลุกสู้สร้างอาชีพใหม่ และรักษาธุรกิจเดิม 1.8 พันล้านบาท และสินเชื่อพิเศษช่วยเสริมสภาพคล่องกลุ่มค้าส่ง-ค้าปลีก-ร้านโชห่วยทุกพื้นที่ คาดช่วยเอสเอ็มอีรายเล็ก ๆ ได้นับแสนราย .

"เราไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะช่วงเริ่มต้นเท่านั้น แต่จะช่วยเสริมแกร่งให้ตลอดทาง โดยได้มอบให้ ธพว. ออกมาตรการช่วยเหลือที่ไม่ใช่การเงินควบคู่ด้วย ทั้งเรื่องเสริมความรู้ทางการเงินที่เอสเอ็มอีต้องรู้ การช่วยเหลือทางการตลาดให้ขายสินค้าได้ การปรับปรุงกิจการโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเรื่องที่จำเป็นอื่น ๆ"

ยังอ่าน: ถึงคิว "มท." ให้ท้องถิ่นแจกแหลก อปท.รวยเกิน 50 ล. ตั้งงบแจกทุน-ด้อยโอกาส สูงสุดปีละ3.3 หมื่นบ./คน หลังสตง.ห้าม! กว่า 10 ปี

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0