Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สุดยอด!อาชีวะอุบลฯสร้างชื่อให้ประเทศไทยซ้ำ คว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะ 9 สมัย

7 มกราคม 2561, 14:13 น.
79 0
สุดยอด!อาชีวะอุบลฯสร้างชื่อให้ประเทศไทยซ้ำ คว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะ 9 สมัย

เผยแพร่: 7 ม.ค. 2561 21:12:00 โดย: MGR Online

ด้วยการนำแนวความคิดมาจากป่าหิมพานต์ คติพุทธศาสนาและฮินดู ที่ถือว่าเป็นดินแดนทิพย์ที่มีอยู่จริงจัดอยู่ในเขตสวรรค์ ชั้น 1 คือชั้นจาตุมหาราชิกาที่ใกล้ชิดกับมนุษย์โลกซึ่งส่งผลต่อคติความเชื่อของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันด้วยพลังความศรัทธาเป็นมงคลชีวิตที่ดีงามของสัตว์ป่าหิมพานต์ที่เป็นตัวแทนของบุญวาสนาและความสำเร็จมาเป็นแนวคิดในการออกแบบในชื่อผลงานที่ว่า “อาชา-ปักษา-มัจฉา-วารี” (Belief… Faith… Miracle)

“อยากฝากบอกทุกคนว่า วันนี้เด็กอาชีวศึกษาคือฝีมือชน คนสร้างชาติ เป็นคำที่ยืนยันให้เห็นศักยภาพอย่างไม่ต้องสงสัย จากนี้ไปผมและเพื่อนจะได้นำประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาด้านวิชาชีพของเองในอนาคต”

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เป็นแชมป์โลกสมัยที่ 8 จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติเมื่อปี 2560 จากผลงานที่ชื่อ“Water-Fish-Paddy Field- Rice” น้ำ-ปลา-นา-ข้าว หรือตรงกับสำนวนไทยที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0