Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สิ้นอีก! เกจิดังสายวิปัสสนา “หลวงปู่บุญมี” สิริอายุ 91 ปี 71 พรรษา

12 กรกฎาคม 2561, 7:04 น.
68 0
สิ้นอีก! เกจิดังสายวิปัสสนา “หลวงปู่บุญมี” สิริอายุ 91 ปี 71 พรรษา

เผยแพร่: 12 ก.ค. 2561 14:04 โดย: MGR Online

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2469 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล ณ บ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็น อ.เมือง จ.ยโสธร) อุปสมบท เมื่อวันปวารณาออกพรรษา ตรงกับวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2489 ณ วัดสร่างโศก อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ วัดศรีธรรมาราม อ. เมือง จ. ยโสธร) โดยมีพระครูพิศาลศีลคุณ (โฮม วิสาโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ปริปุณฺโณ” "ปริปุณโณ แปลว่า ผู้เปี่ยมด้วยบุญ"

จากนั้นจึงติดตามหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มาสร้างวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ตั้งแต่พรรษาที่ 11 (ปี พ.ศ. 2500) และอยู่อบรมกรรมฐานกับพระหลวงตามหาบัว เรื่อยมาจนถึงพรรษาที่ 30 (ปี พ.ศ. 2519)

ดังคำที่หลวงตามหาบัวเคยกล่าวไว้ “..ท่านเพียร-ท่านบุญมี เรียบร้อยเหมือนกันหมด ไม่มีด่างพร้อย เรียบร้อยในการปฏิบัติธรรมของท่าน ท่านเพียร ท่านบุญมี ท่านปฏิบัติเอาจริงเอาจังเหมือนกัน..”

“เจดีย์ผู้มีบุญ” มีความหมายดังนี้ คือ เจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุพระสาวก อัฐิธาตุครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีบุญทั้งสิ้น รวมถึงพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างองค์เจดีย์ก็ล้วนเป็นผู้มีบุญเช่นกัน จึงได้ชื่อว่า "เจดีย์ผู้มีบุญ"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0