Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ส.ป.ก. แจงรื้อ “สวนส้มธนาธร” เชียงใหม่ “ทหารช่าง ทภ. 3” ร่วมปฏิบัติตาม คำสั่ง ม.44 เหตุสวนส้ม“ไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิ”

14 กันยายน 2560, 10:11 น.
24 0
ส.ป.ก. แจงรื้อ “สวนส้มธนาธร” เชียงใหม่ “ทหารช่าง ทภ. 3” ร่วมปฏิบัติตาม คำสั่ง ม.44 เหตุสวนส้ม“ไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิ”

ส.ป.ก. แจงรื้อ “สวนส้มธนาธร” จ.เชียงใหม่ ทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พิษณุโลก ร่วมปฏิบัติตามคำสั่ง ม.44 เพื่อปลูกบ้าน-ทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โต้ “เพจดัง” อ้างรื้อ 5,000 ไร่ ยันรื้อเพียง 120 ไร่ เผยทำความเข้าใจกับเจ้าของสวนเดิมแล้ว ย้ำสวนส้มไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิ-ไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร ส่วนกรณี “สนามกอล์ฟคีรีมายา”ออกโฉนดที่ดินแล้ว ไม่อยู่ในอำนาจของ ส.ป.ก .

"หากจะแบ่งให้ผู้ยากไร้ หรือจัดระบบสหกรณ์ ไม่ควรรื้อถอนหรือทำลายสวนส้มและสวนกล้วยทิ้งทั้งหมด โดยเก็บผลผลิตไปขาย หรือนำไปบริโภค จะได้ใช้ประโยชน์กว่าทำลายทิ้ง หรือก็ให้ประชาชนที่จะเป็นเจ้าของที่ดินได้นำไปใช้ต่อยอดได้ จึงอยากจะวิงวอนรัฐบาล สปก. หรือผู้เกี่ยวข้องคิดทบทวนวิธีการรื้อถอนสวนผลไม้ก่อนยึดคืน"

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้ ส.ป.ก. ได้ประชุมหารือและทำความเข้าใจ กับเจ้าของ สวนส้มเดิมรวมถึง บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด เป็นระยะจนเป็นที่เข้าใจแล้ว โดยการดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและทำกินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามผังที่ดินดังกล่าวจะดำเนินการ ในแต่ละโซน ได้แก่ โซน 1-5 ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลว่า ส.ป.ก. จะรื้อถอนต้นส้มทิ้งทั้งหมด จำนวน 5,000 ไร่เศษ และจะจัดที่ดินแปลงโล่งเตียนให้แก่เกษตรกรจึงไม่เป็นความจริง และเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก อนึ่ง จุดที่สื่อมวลดังกล่าวแสดงภาพถ่ายอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 1 กม. บุคคลภายนอกโดยทั่วไปเข้าถึงได้ยาก และสื่อมวลชนดังกล่าวไม่ได้แจ้งให้ ส.ป.ก. เชียงใหม่ ทราบการเข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว”

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการยึดคืนที่ดินเพื่อนำมาจัดให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ดังกล่าว ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของบริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด ในรายการดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นการนำเสนอที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและไม่มีรายละเอียดความเป็นมาที่ถูกต้องตลอดจนเป็นการแสดงความคิดเห็นที่อาจเข้าลักษณะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา”

ในส่วนกรณีของสนามกอล์ฟตามที่เป็นข่าวในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นั้นดำเนินการ โดยโรงแรมคีรีมายา กอล์ฟ แอนด์ สปา อยู่ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ซึ่งขยายพื้นที่ทับซ้อนเขตดำเนินการ ปฏิรูปที่ดินโครงการที่จำแนกป่าเขาใหญ่ และออกเป็นเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ไปแล้ว กรณีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของ ส.ป.ก. ที่จะดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0